Prawa autorskie

Drukarnia SpiroPrint zmierza do zapewnienia dokładności i aktualności informacji ukazujących się na stronach WWW TanieGadżety.pl w internecie (dalej zwane "Stronami"), jednakże ze względu na możliwość wystąpienia w informacjach błędów lub pomyłek, użytkownicy powinni zwrócić się bezpośrednio do SpiroPrint aby uzyskać pewność co do ich dokładności i aktualności. SpiroPrint nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie powstałe w związku z korzystaniem z informacji przez użytkowników. Wszelkie uprawnienia konsumentów wynikające z przepisów prawa pozostają nienaruszone.

Nie dokonujemy przeglądu stron WWW w internecie połączonych z niniejszymi Stronami wobec czego nie ponosimy odpowiedzialności również za treść takich stron połączonych. Użytkownicy łączą się ze stronami połączonymi z tymi Stronami na własne ryzyko i SpiroPrint nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Nie pozwalamy na wyświetlanie zawartości naszej witryny w ramce (ang. "frame, iframe"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.

Drukarnia SpiroPrint niniejszym nie zezwala na używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie informacji, materiałów i grafiki ukazujących się na tych Stronach. Osoby lub podmioty które chciałyby kopiować i powielać materiały i grafiki udostępnione na Stronach, proszone są o kontakt pod adresem sklep@SpiroPrint.pl, w celu ustalenia indywidualnych warunków licencjonowania. W wypadku kradzieży materiałów, następuje zgłoszenie przestępstwa naruszenia praw autorskich.

Znaki towarowe, oraz pozostałe znaki wyróżniające, w tym logo i inne znaki handlowe, ukazujące się na tych Stronach są objęte prawami wyłącznymi przysługującymi SpiroPrint lub innym osobom i nie mogą być używane w reklamie lub w innych publicznie dostępnych materiałach bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do korzystania z takiego znaku.


Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny netto (bez VAT)

Realizuj zamówienie

Notes Master UV
Notes Master UV

Opis produktu wkrótce.

367,00 zł
Brelok odblaskowy Koniczynka
Brelok odblaskowy Koniczynka

Zadbaj wspólnie z nami o bezpieczeństwo...

140,00 zł
Długopis Houston
Długopis Houston

Opis produktu wkrótce.

123,00 zł
Kubek Bamboo
Kubek Bamboo

Opis produktu wkrótce.

451,20 zł
Torba Street
Torba Street

Opis produktu wkrótce.

461,50 zł